RANKED NO.19 THIS MONTH

Yingaa

Yingaa

19th
Yingaa

ABOUT ME

>

สาวแว่น ชาวใต้ ผิวสองสี วัย 30+

หญิงเรียน
📌 ป.ตรี - เภสัชศาสตร์
📌 ป.โท - วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
📌 ใบอนุญาต - นักบินพาณิชย์ตรี

จึงมีความสนใจในเรื่องการแพทย์ และการบิน

ชอบจัดระเบียบความรู้ และรักการแบ่งปัน
จึงมีแฟนเพจ www.fb.com/YingaaMashare
และช่องยูทูป www.bit.ly/yingaa
เพื่อตอบสนองตัณหาตัวเอง 😁