RANKED NO.29 THIS MONTH

King of Eugenie

King of Eugenie

29th
King of Eugenie

ABOUT ME

>

บักคิสเป็นหนูชราวัยกลางๆ(กลางระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์) ที่พยายามจะสตาฟอายุเอาไว้ด้วยการบำรุงและการแต่งหน้าอำพราง / รักและชื่นชอบการสะสมเครื่องสำอางยิ่งชีพ เปย์ไม่อั้นถ้าดีจริง คิสว่าดี บุ์มก็ต้องว่าดีค่ะ

Please contact me via;

Email: kingofeugenie@gmail.com

Line/wechat ID: kingofeugenie