Imaginabl3

Imaginabl3

Imaginabl3

ABOUT ME

>

นิดา จากเพจ Nida.Patheera ค่ะ

ความสวย ชอปปิ้งได้ :]
ทุกสิ่งที่นำมา Review ล้วนโบกหนังหน้า ผิวตัว เส้นผม ตัวเองมาแล้วทั้งสิ้น การให้คะแนนและความคิดเห็นเป็นเพียงวิจารณาญของคนๆเดียว ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างกันตามสภาพร่างกายแต่ละคน เสพอย่างมีสตินะคะสาวๆ ^______^