Aimmerose.Channel

Aimmerose.Channel

Aimmerose.Channel

ABOUT ME

>

ชื่อ "เอม" นะคะ
เป็น Beauty Blogger และผู้หญิงวัยทำงานอายุ 30+++
รีวิวสกินแคร์และเครื่องสำอางทั่วไป ความตั้งใจของเอมคือต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นก่อนเสมอถึงจะหยิบมารีวิวนะคะ ฝากรีวิวของเอมด้วยนะคะ ^^

Tiktok : @aimmerosechannel
YouTube : Aimmerose Channel
My website : www.aimmerosechannel.com

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ