jeegy

jeegy

jeegy

ABOUT ME

>

Jeegy - ชอบ beauty & fashion และเป็น Shoppaholic ชอบช๊อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ ซื้ออะไรมาชอบทดลองแล้วมาแชร์ เน้นใช้จริง แชร์ตามความรู้สึกจริง

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ