RANKED NO.30 THIS MONTH

Kchanpen28

Kchanpen28

30th
Kchanpen28

ABOUT ME

>

ชื่อเตยค่ะ เป็นแอร์โฮสเตสตัวอวบของสายการบินเมืองแขก รักการแต่งมากก แต่ฝีมือยังไม่ดีเท่าไหร่
ถ้าอยากรู้จักมากขึ้นสามารถแอด Facebook เราได้ค่ะ เราใช้ขื่อว่า "Kathy Chanpen"