RANKED NO.7 THIS MONTH

Kchanpen28

Kchanpen28

7th
Kchanpen28

ABOUT ME

>

ชื่อเตยค่ะ อดีตแอร์โฮสเตสตัวอวบของสายการบินเมืองแขก รักการแต่งมากก แต่ฝีมือยังไม่ดีเท่าไหร่
ถ้าอยากรู้จักมากขึ้นเรามี FB Page : KathyC ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถไปถามกันได้ค่ะ

YouTube Chanel : Kathy Chanpen
Instagram : kathychanpen