HEY GIRL!

HEY GIRL!

HEY GIRL!

ABOUT ME

>

ชื่อเกิร์ล เป็นนักเขียนและนักอยากเขียน
อินกับอะไรก็ตามที่ 'Healthy' รักสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย ชอบปลูกผัก ชอบดูอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติ

ถือคติว่า "ลงทุนเพื่อสุขภาพในวันนี้ เหมือนทำประกันฟรีระยะยาว"