Lilo_alo5

Lilo_alo5

Lilo_alo5

ABOUT ME

>

ชอบแต่งหน้า บ้าเครื่องสำอาง ว่างก็รีวิว
..เริ่มงาน 8.30 แต่มาถึงที่ทำงาน 7.00 ทุกวัน เลยมีเวลานั่งแต่งหน้า นั่งเขียนรีวิวชิวๆค่ะ..

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ