RANKED NO.0 THIS MONTH

PloP

PloP

0
PloP

ABOUT ME

>

- ผู้มีปัญหากับหนวดจนติดว่าตัวเองเป็นผู้ชาย
- ไม่มีสไตล์ประจำตัวเพราะเปลี่ยนแทบทุกวันที่คิดออก
- อยู่ในช่วงเปิด Mode: ลดน้ำหนัก