sukiiey

sukiiey

sukiiey

ABOUT ME

>

สวัสดีค่ะ ชื่อสุ แต่เรียกสุ มันสั้น ห้วนๆ เกินไป เพื่อนเลยเติมคำสร้อยให้ว่า สุกี้ เพราะว่าเป็นคนชอบกินสุกี้มากๆ
"ชอบเรื่องสวยๆ งามๆ เหมือนที่ผู้หญิงทุกคนชอบกันนั่นแหละ"