ช่วงฤดูฝน ใส่รองเท้าอะไรไปทำงานกัน

23 11
ช่วงนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้ว เพื่อนๆ ใส่รองเท้าอะไรไปทำงานกันคะ?

#QA


Alice Kerdplanant

Alice Kerdplanant

Alice (she/her)

- Lipstick Lover
- Coffee Lover
- Feminist

Jeban's Team

FULL PROFILE