scented.story

scented.story

scented.story

ABOUT ME

>

ผมเชื่อว่า น้ำหอม 1 ขวด สามารถพาเราไปที่ต่างๆ พาเราย้อนเวลากลับไปหาช่วงเวลาดีๆ หรือ พาเรากลับไปหาใครบางคนที่หลงลืมไป

ตามอ่านต่อได้ที่เพจ Scented Story ครับ
Contact : Line ID 5410120422012

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ