GORNNATAKORN

GORNNATAKORN

GORNNATAKORN

ABOUT ME

>

เป็นตุ๊ดพูดครับ เบ้าหน้าก็จะดูหยิ่งๆหน่อย แต่เฟรนลี่นะแก
แต่งหน้าเป็นระดับนึง แต่ไม่ใช่Makeup Artistนะเธออ
มีช่องตัวเองในยูธูป ฝากติดตามด้วยเด้อร์ GORN NATAKORN