RANKED NO.0 THIS MONTH

GT Hatairat

GT Hatairat

0
GT Hatairat

ABOUT ME

>

GT Hatairat - Makeup Artist.
สวัสดีค่ะ สาวๆจีบันทุกคน กระต่ายนะคะ ส่วนตัวกระต่ายพึ่งจะเริ่มเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองโดยเริ่มจากการดูคลิป หรือดูฮาวทูตามกระทู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ต ผสมกับการลองแต่งเล่นๆทั้งตามจินตนาการตัวเอง และแต่งโคฟตามคนอื่นๆ จนถึงตอนนี้ กระต่ายสามารถแต่งหน้าได้เอง จากที่เมื่อก่อนแต่งไม่เป็นเลยค่ะ เคยลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะ แต่งสวยบ้างไม่สวยบ้าง ให้คิดซะว่าเป็นประสบการณ์ และเราจะเก่งยิ่งขึ้นในอนาคต
กระต่ายเชื่อว่าสาวๆคนอื่นๆก็สามารถเป็นเหมือนกระต่ายได้ค่ะ ^^
You can do it !

ใครที่ชื่นชอบผลงานของกระต่าย หรืออยากรู้จักเพิ่มเติม สามารถติดตามกระต่ายได้จากด้านล่างนี้เลยค่ะ

Website : https://gthatairat.wordpress.com/
FB Page : GT Hatairat - Makeup is magic
instagram : gt.hatairat
Youtube : GT Hatairat
Cosmenet : Hatairat Setchan