ploy.lukkana

ploy.lukkana

ploy.lukkana

ABOUT ME

>

1 9 9 3,

1 7 0 𝑐𝑚
5 4 𝑘𝑔

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑚𝑒 :)

🖤 𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑏𝑜𝑜𝑘 : พลอยว่าดี (https://www.facebook.com/PloyWaDeeOfficial)

🖤 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 : https://www.facebook.com/ploy.lukkana

🖤 𝐿𝑖𝑛𝑒 : ploy.lukkana

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ