NuNiMo Prettycatz

NuNiMo Prettycatz

NuNiMo Prettycatz

ABOUT ME

>

สิ่งที่เรียนกับสิ่งที่ชอบมันอาจต่างกัน แต่เราก็เลือกที่จะเป็นเรา ทั้งนักเคมี วิศวกร และช่างแต่งหน้า บทบาททั้งหมดคือตัวเรา รักและเป็นตัวเรา ทำในสิ่งที่ชอบ เพราะเชื่อมั่นว่า"การแต่งหน้าทำให้ผู้หญิงเรามั่นใจขึ้น" จึงเลือกที่จะเดินตามฝันของตัวเอง ^^