[เนื้อเพลง/แปลเพลง] Stay - TEEN TEEN

Sunshinessp

Sunshinessp

ดู Profile

Stay - TEEN TEEN
Lyrics : Musixmatch
EngSub : Jyimina PJ Channel그대여 날 찾지는 마요

คือแดโยนัล ชาจีนึน มาโย

อย่าเพิ่งมองมาที่ผมในตอนนี้

난 함께 할 수 없단 걸 이젠 알아요

นันฮัมเก ฮัลซู ออบดันกอล อีเจน อาราโย

ผมรู้แล้วว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้

하지만 난 이렇게라도 널

ฮาจีมัน นัน อีรอคเค ราโด นอล

อย่างไรก็ตามขอให้ผมได้ทำแบบนั้น

멀리서 지켜볼 수 있게 해 줘요

มอลรีซอ จีคยอ บลซู อิซเก แฮจวอโย

แบบที่ได้คอยเฝ้ามองคุณจากที่แสนไกล

Baby 넌 울지 말아요

Baby นอน อุลจี มาราโย

คุณไม่ต้องร้องไห้นะ

아무것도 해줄 수 없는 나를 봐요

อามูกอทโด แฮจุล ซูออบนึน นารึล บวาโย

แม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลย แต่มองผมสิ

한 번도 날 알아 주지 않는

ฮันบอนโด นัล อารา จูจี อันนึน

แล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกัน

그대 원망하진 않을게요

คือแด วอนมังฮาจิน อันนึล เกโย

ผมสัญญาว่าจะไม่โกรธคุณ

멀어지는 너의 모습을 홀로

มอรอจีนึน นออึย โมซึบบึล ฮลโล

แต่ถ้าหากคุณเจอผม ช่วยบอกผมด้วยนะ

지켜보고 있다 말해 오늘도

จีคยอ โพโก อิซดา มัลแฮ โอนึลโด

เพราะวันนี้ผมก็เฝ้ามองคุณจากที่แสนไกล

아직도 날 기억하고 있다면

อาจิกโด นัล คีออก ฮาโก อิซตามยอน

ถ้าหากว่าคุณยังจำผมได้

말해줘 말해줘 날 알아줘 알아줘요

มัลแฮจวอ มัลแฮจวอ นัล อาราจวอ อาราจวอโย

ได้โปรดบอกผม บอกว่าเรารู้จักกัน

언제까지나 기다리고 있죠

ออนเจกาจีนา คีดารีโก อิซจโย

ไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็จะรอคุณเสมอ

하지만 내게 돌아오진 마요

ฮาจีมัน แนกา โทรา โอจิน มาโย

แต่อย่ากลับมาหาผมเลยนะ

이대로 바라볼 수만 있다면

อีแดโร พาราบล ซูมัน อิซตามยอน

ถึงแม้ผมจะทำได้แค่มองคุณอยู่แบบนี้

괜찮아 괜찮아 난 그대로만 넌 있어

เควนชานา เควนชานา นัน คือเดโรมัน นอน อิซซอ

แต่ก็ไม่เป็นไรเลย ขอแค่อยู่ตรงนี้แบบที่เคยเป็นนั้นแหละ

난 여기 여전히

นัน ยอกี ยอจอนฮี

ผมยังอยู่ตรงนี้

널 기다리고 있는 내 맘이

นอล กีดารีโก อิซนึน แน มามี

หัวใจของผมที่รออยู่ที่นี่ ก็เพื่อคุณ

넌 어디 저 멀리

นอน ออดี จอ มอลรี

คุณอยู่ที่ไหน อยู่ไกลไหม

내 맘이 닿진 않을까

แน มามี ทาจิน อันนึนกา

หัวใจของผมจะไปถึงคุณได้หรือเปล่านะ

Oh 난 오늘도 내일도

Oh นัน โอนึลโด แนอิลโด

ตัวผมในวันนี้ และพรุ่งนี้

Girl 이 노래를 부르지만

Girl อี โนแรอึล พูรือจีมัน

ทำได้แค่ร้องเพลงนี้ออกมา

Oh, I can't make you love me

ผมไม่สามารถทำให้คุณรักผมได้เลย

바라볼 수 있게 그대로만 있어줘 Stay

พารา บลซู อิซเก คือแดโรมัน อิซซอจวอ Stay

แต่ถ้าคุณหันมาอีกที ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะ

향기로운 추억들만

ฮยังกีโรอุน ชูออกดึลมัน

ความทรงจำที่แสนหอมหวาน

(좋았던 기억들만)

(โชอัซตอน กีออกดึลมัน)

ก็เป็นแค่ความทรงจำที่ดี

남겨줘 아픔 없이 널 떠올릴 수 있게

นัมกยอจวอ อัพพืม ออบชี นอล ทอ ออริล ซู อิซเก

ทิ้งผมไปเถอะ เวลาที่คิดถึงคุณ ผมจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก

차라리 너를 내 머리에서 지웠음 해

ชารารี นอรึล แน มอรีอิซซอ จีวอซึมแฮ

ผมอยากลบคุณออกไปจากความคิดของผม

(날 떠나 가줬으면 해)

(นัล ทอนา กาจวอซ ซึมยอน แฮ)

แค่ช่วยทิ้งผมไปได้ไหม 


사랑보단 아픔을 가르쳐 준 너야

ซารางโบดัน อัพพืมมึล คารือชยอ จุน นอยา

เพราะคุณสอนให้ผมรู้จักกับความเจ็บปวดมากกว่าความรักซะอีก

말해줘 너의 그 맘을

มัลแฮจวอ นออึย คือ มามึล

ช่วยบอกผมที จากใจของคุณ

날 바라보던 그 눈빛속에 의미를

นัล พาราโบดอน คือ นุนบิชโซเก อึยมีรึล

ว่าสายตาที่คุณมองมานั้น มันหมายความว่าอะไร

아직도 널 잊을 수 가 없는

อาจิกโด นอล อีจึล ซู กา ออบนึน

เพราะตัวผม ไม่สามารถลืมคุณได้เลย

바보같은 나를 떠나가

พาโบกัททึน นารึล ทอนากา

ดังนั้น ช่วยทิ้งผมไป ทำเหมือนผมเป็นเพียงแค่คนโง่คนหนึ่ง

멀어지는 너의 모습을 홀로

มอรอจีนึน นออึย โมซึบบึล ฮลโล

แต่ถ้าหากคุณเจอผม ช่วยบอกผมด้วยนะ

지켜보고 있다 말해 오늘도

จีคยอ โพโก อิซดา มัลแฮ โอนึลโด

เพราะวันนี้ผมก็เฝ้ามองคุณจากที่แสนไกล

아직도 날 기억하고 있다면

อาจิกโด นัล คีออก ฮาโก อิซตามยอน

ถ้าหากว่าคุณยังจำผมได้

말해줘 말해줘 날 알아줘 알아줘요

มัลแฮจวอ มัลแฮจวอ นัล อาราจวอ อาราจวอโย

ได้โปรดบอกผม บอกว่าเรารู้จักกัน

언제까지나 기다리고 있죠

ออนเจกาจีนา คีดารีโก อิซจโย

ไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็จะรอคุณเสมอ

하지만 내게 돌아오진 마요

ฮาจีมัน แนกา โทรา โอจิน มาโย

แต่อย่ากลับมาหาผมเลยนะ

이대로 바라볼 수만 있다면

อีแดโร พาราบล ซูมัน อิซตามยอน

ถึงแม้ผมจะทำได้แค่มองคุณอยู่แบบนี้

괜찮아 괜찮아 난 그대로만 넌 있어

เควนชานา เควนชานา นัน คือเดโรมัน นอน อิซซอ

แต่ก็ไม่เป็นไรเลย ขอแค่อยู่ตรงนี้แบบที่เคยเป็นนั้นแหละ

난 여기 여전히

นัน ยอกี ยอจอนฮี

ผมยังอยู่ตรงนี้

널 기다리고 있는 내 맘이

นอล กีดารีโก อิซนึน แน มามี

หัวใจของผมที่รออยู่ที่นี่ ก็เพื่อคุณ

넌 어디 저 멀리

นอน ออดี จอ มอลรี

คุณอยู่ที่ไหน อยู่ไกลไหม

내 맘이 닿진 않을까

แน มามี ทาจิน อันนึนกา

หัวใจของผมจะไปถึงคุณได้หรือเปล่านะ

Oh 난 오늘도 내일도

Oh นัน โอนึลโด แนอิลโด

ตัวผมในวันนี้ และพรุ่งนี้

Girl 이 노래를 부르지만

Girl อี โนแรอึล พูรือจีมัน

ทำได้แค่ร้องเพลงนี้ออกมา

Oh, I can't make you love me

ผมไม่สามารถทำให้คุณรักผมได้เลย

바라볼 수 있게 그대로만 있어줘 Stay

พารา บลซู อิซเก คือแดโรมัน อิซซอจวอ Stay

แต่ถ้าคุณหันมาอีกที ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะ

Stay, Stay

ยังรออยู่ที่เดิม

그대로만 있어줘 Stay

คือแดโรมัน อิซซอจวอ Stay

แค่รออยู่ตรงนี้ อยู่ที่เดิม

Stay, Stay

ยังรออยู่ที่เดิม

그대로만 있어줘 Stay

คือแดโรมัน อิซซอจวอ Stay

แค่รออยู่ตรงนี้ อยู่ที่เดิม

난 여기 여전히

นัน ยอกี ยอจอนฮี

ผมยังอยู่ตรงนี้

널 기다리고 있는 내 맘이

นอล กีดารีโก อิซนึน แน มามี

หัวใจของผมที่รออยู่ที่นี่ ก็เพื่อคุณ

넌 어디 저 멀리

นอน ออดี จอ มอลรี

คุณอยู่ที่ไหน อยู่ไกลไหม

내 맘이 닿진 않을까

แน มามี ทาจิน อันนึนกา

หัวใจของผมจะไปถึงคุณได้หรือเปล่านะ

Oh 난 오늘도 내일도

Oh นัน โอนึลโด แนอิลโด

ตัวผมในวันนี้ และพรุ่งนี้

Girl 이 노래를 부르지만

Girl อี โนแรอึล พูรือจีมัน

ทำได้แค่ร้องเพลงนี้ออกมา

Oh, I can't make you love me

ผมไม่สามารถทำให้คุณรักผมได้เลย

바라볼 수 있게 그대로만 있어줘 Stay

พารา บลซู อิซเก คือแดโรมัน อิซซอจวอ Stay

แต่ถ้าคุณหันมาอีกที ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย