on you mars

on you mars

on you mars

ABOUT ME

>

Hi - i'm Onyoumars (Onauma) หรือเรียกน้อยหน่าก็ได้ค่ะ :)

น้อยหน่ามาจากดาวอังคาร

- ชอบอยู่บ้านมากกว่าออกไปเที่ยว
- ชอบฟังมากกว่าพูด
- ชอบหมามากกว่าแมว
- ชอบดูหนังและฟังเพลง
- ชอบภูเขามากกว่าทะเลนิดหนึ่ง
- ชอบแฟชั่น
-
-