Pang_Sutthikan43

Pang_Sutthikan43

Pang_Sutthikan43

ABOUT ME

>

“รักตัวเองที่ถูกต้องคือรักสวยรักงาม ดังนั้นเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่าา”
:
:
เราชื่อแป้ง นักกระทู้ตัวน้อย ชอบอัปเดตไลฟ์สไตล์ รีวิวทุกอย่างทั้งมีสาระและไร้สาระ แถมมีแก้มกลมๆ เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว :)