Maneerat Thongsu

Maneerat Thongsu

Maneerat Thongsu

ABOUT ME

>

ใครว่าอะไรดีก็ซื้อ ซื้อมาใช้ ถ้าดีก็บอกต่อ ถ้าไม่ดีก็บอกต่อ... อดีตเคยหน้าแย่มากเพื่อนเรียกว่า อีผี ดูเหมือนชีวิตมีปม และไม่อยากให้ใครหน้าผี

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ