Better_me

Better_me

Better_me

ABOUT ME

>

สวัสดี เราชื่อเตย เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ชอบเที่ยว ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจ