อ.ธนพัฒน สุขยิ่ง

อ.ธนพัฒน สุขยิ่ง

อ.ธนพัฒน สุขยิ่ง

ABOUT ME

>

อ.ธนพัฒน​ สุข​ยิ่ง​
-ผู้เชี่ยวชาญด้านยาและเครื่องสำอาง
-อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(วิชานวัตกรรมเครื่องสำอาง)
-คอลัมน์นิส Beauty tips by nut นิตยสาร ดาราเดลี่
- ที่ปรึกษา​ด้านเครื่องสำอางและความงาม
ID LINE​ NUTTER1

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ