RANKED NO.0 THIS MONTH

cherryqoo

cherryqoo

0
cherryqoo

ABOUT ME

>

hi^^

สาวออฟชอร์ผู้โดดเดี่ยว
ถูกปล่อยเกาะอยู่กลางอ่าวไทยหนึ่่งเดือน
ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะมารับไปปล่อยในเมืองอีกหนึ่งเดือน

ว่างเว้นจากการทำงาน จะมานั่งส่องเครื่องสำอางไปพลางๆ
เผลอๆก็กดลงตะกร้าจ่ายตังเรียบร้อย ของไปนอนรอที่บ้าน