RANKED NO.0 THIS MONTH

bekin.co

bekin.co

0
bekin.co

ABOUT ME

>

ชอบถ่ายภาพ ❤︎
เป็นคนชอบถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปภาพมากกว่าการเขียน
คิดว่าภาพถ่ายให้อารมณ์ ความรู้สึก ต่อคนเห็นมากกว่า