Minniie.Mew

Minniie.Mew

Minniie.Mew

ABOUT ME

>

Art & Makeup Junkie
เรียกเราสั้น ๆ ว่า "มิ้ว"
ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่รักการแต่งหน้าที่สุด
เพราะสำหรับเรา การแต่งหน้าก็คือศิลปะ!!