RANKED NO.0 THIS MONTH

cocopm52

cocopm52

0
cocopm52

ABOUT ME

>

ชื่อแพรค่ะ อายุสิบเก้าแล้ว รักหมาและแมว กินเก่งจนอ้วนพี ชอบฟังเพลงเกาหลี มีแฟนเก่าชื่อชางมิน มีกิ๊กใหม่ชื่อซึงโฮ (สองอันหลังเพ้อนะ - -)

HOT TOPIC :เรื่องยอดนิยม