Toner กับ น้ำโสม

Chin_Bee

Chin_Bee

ดู Profile

คืออยากรู้ว่าถ้าเราใช้น้ำโสมแล้วเราจะต้องใช้ Toner อีกมั๊ย เพราะมีความรู้สึกว่าคุณสมบัติน่าจะคล้ายกัน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพย์ในกระเป๋าจ้า

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย