คำเตือนของสาวๆที่เผลอถือกระเป๋าหรือสินค้าลอกเลียนแบบออกนอกประเทศไทย

kenneth Cole

kenneth Cole

ดู Profile

การนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาติดตัวเข้ายุโรปอาจต้องโทษจำคุกและโทษปรับ

กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้ประเทศในยุโรปบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมทั้งการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยถือสินค้าติดตัวขณะเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว หากตรวจพบว่าผู้โดยสารรายใดถือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาติดตัวขณะเดินทาง อาจต้องโทษจำคุกและโทษปรับในอัตราที่สูง รวมทั้งอาจถูกยึดสินค้าละเมิดนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนประชาชนมิให้ถือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาติดตัวขณะเดินทางไปยังประเทศในยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางคดีและการต้องโทษหากกระทำผิดกฎหมายในการเดินทางไปประเทศดังกล่าว

http://www.consular.go.th

จากเคยเป็นกระแสที่ว่า ที่ตม. หรือเจ้าหน้าที่พิเศษตรวจจับกระเป๋า หรือของก๊อป บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ นะตอนนี้เลยมี ลายลักษณ์อักษรมาไขความกระจ่างกับสาวๆ แล้วนะคะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย