Dior Lunar Newyear

35 24

เราไปงาน CNY EVENT ของDiorที่SIAMPARAGON มาก็ประทับใจการบริการ การห่อของขวัญ กล่องลายลิมิเตด ดาวห้อยที่ถุง ถุงผ้า ถุงครัช ซองอั่งเปา สีแดงทอง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนดีมากๆงานในงานมีการถ่ายภาพสวยๆของช่างภาพมืออาชีพด้วย งานจัดถึงวันที่1 กุมภาพันธ์ ส่วนของที่เราซื้อเดี๋ยวรีวิวในโพสต์ถัดไปนะคะ 🧧🎁❤️ #dior #diorthailandlover #diorlunarnewyear 🎉


Rattanathorn Nan Rattanatada

Rattanathorn Nan Rattanatada

FULL PROFILE