ปลุกกระแส SpeakUp SpeakOut หยุดการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ


สาวๆ รู้ใช้ไหมคะว่าเดือนพฤศจิกายนของทุกปีได้ถูกจัดความสำคัญให้เป็นเดือนแห่ง “การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" เพื่อมุ่งเน้นให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกัน แก้ไขและยุติปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยองค์การสหประชาชาติได้รับรองให้ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล"

ทั้งนี้ TIJ จึงได้ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – UN Women) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “SpeakUp SpeakOut” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมที่เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็ก โดยมีเป้าหมายมุ่งเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในสังคมไทยให้ตระหนักว่า การกระทำรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันลดการเกิดปัญหานี้ เพื่อยุติการกระทำรุนแรง และภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อเขยิบเสียงของพวกเราให้ดังขึ้น เพื่อช่วยผู้ที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำร้าย และยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้เสียหาย ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของความกลัวและความอับอาย กล้าออกมาปกป้องสิทธิของตนเองสังคมของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และนำไปสู่การขจัดความรุนแรงได้ในที่สุด เราสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่เป็นการพัฒนาสังคมไทยของเราให้ดีขึ้นอย่างนี้มากๆ นะคะ ยังไงก็อยากชวนให้สาวๆ ร่วมรณรงค์ ในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของผู้หญิงกันนะคะ  

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย