(ขอความช่วยเหลือ) ช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยค่ะ

JR~M@ple

JR~M@ple

ดู Profile

สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะคะ ต้องการจำนวนมากเลยทีเดียว


 


เรื่อง ปัจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 


 


แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค ผลการวิจัยครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางและปัจจัยในตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป


 


ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ


 


https://www.surveycan.com/survey106670


 


ขอบคุณค่ะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย