ร อ ง พื้ น ที่ ไ ม่ มี หั วปั้ ม !!!

Samiriie design

Samiriie design

ดู Profile

 รองพื้นที่ไม่มีหัวปั้มพอเวลาใกล้หมด
เพื่อนๆชาวจีบันจะทำอย่างไรให้รองพื้นที่มีเหลือในขวดนำมาใช้ได้ต่อ 
Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย