รบกวนสาวๆจีบัน ช่วยทำแบบสอบถามประกอบการศึกษาหน่อยนะคะ เกี่ยวกับ shopping online ค่ะ

rainiepanda

rainiepanda

ดู Profile

 แบบสอบถามเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงผ่านทางร้านค้าบนอินเตอร์เนตในประเทศไทย”


แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่
งของงานวิชาโครงการพิเศษ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความต้องการในการซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงผ่านทางร้านค้าบนอินเตอร์เนตในประเทศไทย เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดการแผนธุรกิจต่อไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อนำผลไปใช้ในทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดนี้ จะเป็นความลับ และจะนำเสนอผลในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้


เริ่มทำแบบสอบถามได้ที่นี่เลยค่ 


https://qasiatrial.asia.qualtr​ics.com/SE/?SID=SV_0DRqtVJaheK​iETy
ขอบคุณทุกท่านนะคะ 

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย