ขอความกรุณาสมาชิกจีบันทุกท่านช่วยทำแบบสอบถามเพื่องานวิจัยป.โทหน่อยค่ะ

berryz4649

berryz4649

ดู Profile

อยากจะขอความกรุณาสมาชิกจีบันทุกท่านช่วยทำแบบสอบถามเพื่องานวิจัยของนักศึกษาป.โทหน่อยค่ะ
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรป.โท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยEast Anglia ประเืทศอังกฤษค่ะ
หัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้านค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน (Impulse Buying)ของผู้หญิงไทยค่ะ
ไม่จำกัดอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ แต่ขอเป็นเพศหญิงเท่านั้น ใช้เวลาทำแบบสอบถามไม่เกินห้านาทีค่ะ
ข้อมูลที่ได้รับจะใช้เพื่อจุดประสงค์ของงานวิจัยที่ระบุข้่างต้นเท่านั้นและจะเก็บเป็นความลับไม่มีการเผยแำพร่ต่อค่ะ
ยังไงขอความกรุณาช่วยทำแบบสอบถามในลิงค์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEkwWFktUVZtci1YSS1iRFhHeFI0WVE6MQ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย