ผิวแลดูกระจ่างใส*

ด้วยการดึงพลังงานภายในผิว

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องสำอางไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องสำอางไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้

เพราะตามธรรมชาติของผิวเรามีพลังงานตามธรรมชาติ
ที่ไม่ค่อยได้ถูกดึงมาใช้ทั้งที่มีศักยภาพมากพอ

เราจึงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของผิวเพื่อให้ผิวสามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

เพราะตามธรรมชาติของผิวเรา
มีพลังงานตามธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้
ถูกดึงมาใช้ทั้งที่มีศักยภาพมากพอ

เราจึงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ช่วยกระตุ้นการทำงานของผิว
เพื่อให้ผิวสามารถทำงานได้
อย่างเต็มรูปแบบ

SINCE 1929

โพลาแบรนด์ที่เริ่มจากความรักจากผู้ก่อตั้งที่ผลิต
ครีมบำรุงมือชิ้นแรกเพื่อภรรยาของเขาจนกลายเป็น
แรงบันดาลใจในการผลิตครีมที่สามารถเติมเต็ม
ความต้องการของใครหลายคนได้จนถึงทุกวันนี้

โพลาแบรนด์ที่เริ่มจากความรักจากผู้ก่อตั้งที่
ผลิตครีมบำรุงมือชิ้นแรกเพื่อภรรยาของเขา
จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตครีมที่
สามารถเติมเต็มความต้องการของใครหลาย
คนได้จนถึงทุกวันนี้

กว่า 90 ปีที่โพลามุ่งเน้นที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์
เครื่องสำอางที่เข้าใจผิวให้ดีที่สุด และใส่ใจพิถีพิถันใน
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการต่อต้านริ้วยรอยให้ได้
ผลลัพธ์อย่างแท้จริง

กว่า 90 ปีที่โพลามุ่งเน้นที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์
เครื่องสำอางที่เข้าใจผิวให้ดีที่สุด และใส่ใจพิถีพิถัน
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการต่อต้าน
ริ้วยรอยให้ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง

ผิวสวยแลดูกระจ่างใส*

ด้วยการดึงพลังงานภายในผิว

ต้อนรับนวัตกรรมเพื่อผิวแลดูกระจ่างใสแบบใหม่*

WHITE SHOT LX & WHITE SHOT MX

ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น ด้วยส่วนผสม ‘PCE-DP’

พร้อมให้การบำรุงชุ่มชื้น**

ส่วนผสมชนิดใหม่ ‘PCE-DP’

ซึ่ง POLA ได้คิดค้น และได้รับการรับรองมาตราฐานเวชสำอาง

จากหน่วยงาน PMDA เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ***

ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น

ส่วนผสมชนิดใหม่ ‘PCE-DP’

ซึ่ง POLA ได้คิดค้น และได้รับการรับรอง
มาตราฐานเวชสำอาง จากหน่วยงาน PMDA
เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี*** ในอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น

ปรับผิวให้แลดูกระจ่างใสจากพลังงาน
(Energy Brightening)

เกิดจากส่วนผสม ‘PCE-DP’ เพื่อการปรับสีผิวให้แลดู
กระจ่างใส ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของการสร้าง
พลังงานในเซลล์ผิวชั้นบนสุด เพื่อให้เซลล์มีความแข็งแรง
มากขึ้น จนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเม็ดสีเมลานิน

เกิดจากส่วนผสม ‘PCE-DP’ เพื่อการปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใส ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของการสร้างพลังงานในเซลล์ผิวชั้นบนสุด เพื่อให้เซลล์มีความแข็งแรงมากขึ้น จนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเม็ดสีเมลานิน

เน้นการทำงานของเซลล์ผิวชั้นบนสุด

เม็ดสีเมลานินทำหน้าที่ปกป้องนิวเคลียส
จากรังสีอัลตราไวโอเลต และต้องสะสม
เม็ดสีเมลานินเป็นจำนวนมาก
เพื่อปกป้องนิวเคลียส แต่หากมีเม็ด
สีมากเกินไป จะทำให้เกิดจุดด่างดำและ
รอยหมองคล้ำ

เม็ดสีเมลานินทำหน้าที่ปกป้อง
นิวเคลียสจากรังสีอัลตราไวโอเลต
และต้องสะสมเม็ดสีเมลานินเป็น
จำนวนมาก เพื่อปกป้องนิวเคลียส
แต่หากมีเม็ดสีมากเกินไป จะทำให้เกิด
จุดด่างดำและรอยหมองคล้ำ

เซลล์ผิวชั้นบนสุดทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผิวแล
ดูสว่างกระจ่างใส

เซลล์ผิวสามารถปกป้องนิวเคลียสของ
ตัวเองได้ ช่วยลดการกระตุ้นในการสร้าง
เม็ดสีเมลานิน ทำให้การสะสมของ
เม็ดสีเมลานินลดลง

เซลล์ผิวสามารถปกป้องนิวเคลียส
ของตัวเองได้ ช่วยลดการกระตุ้น
ในการสร้างเม็ดสีเมลานิน ทำให้
การสะสมของเม็ดสีเมลานินลดลง

**ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้น : SC Liquid, YAC Extract, EG Clearing
Extract, Concentrated silanol and hyaluronic acid liquid และ
Akebia Stem Extract
*** ได้รับการรับรองว่าเป็น quasi-drug ที่อุดมด้วยส่วนผสมเพื่อการ
ปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใสชนิดใหม่ ตามข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์เวช
สำอางจากหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (PMDA) ในเดือนธันวาคม 2561
**ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้น : SC Liquid, YAC Extract,
EG Clearing Extract, Concentrated silanol and
hyaluronic acid liquid และ Akebia Stem Extract
*** ได้รับการรับรองว่าเป็น quasi-drug ที่อุดมด้วยส่วน
ผสมเพื่อการปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใสชนิดใหม่ ตามข้อ
มูลการรับรองผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากหน่วยงาน
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(PMDA) ในเดือนธันวาคม 2561

เมื่อมี PCE-DP

จะทำให้ปริมาณของพลังงานในเซลล์เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งปริมาณของเม็ด
สีเมลานินในเซลล์ลดลงด้วย****

สีดำ : เมลาโนโซม (บรรจุเมลานิน) เพื่อลำเลียงเข้าสู่เซลล์

****ผ่านการวิจัยโดย POLA Chemical Industries Research Center

WHITE SHOT LX

โลชั่นที่ช่วยให้ผิวแลดูสวยเปล่งประกายดูสดใสขึ้นด้วย
เนื้อสัมผัสแบบไมโครฟิลเลอร์ที่มีความฉ่ำน้ำ
ในโมเลกุล
ขนาดเล็กที่จะซึมเข้าสู่ผิว และทำหน้าที่ปรับผิวให้แลดูกระจ่างใส

ขนาด 150 มล. ราคา 4,200 บาท

ดูรีวิว

WHITE SHOT MX

มิลค์ เนื้อสัมผัสคล้ายเจลช่วยปรับผิวให้แลดูกระจ่างใส
ให้ความรู้สึกสดชื่นและเหมือนมี
ชั้นเคลือบผิวที่ให้ความชุ่มชื้น
ที่สามารถละลาย และแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว

ขนาด 150 มล. ราคา 4,200 บาท

ดูรีวิว

WHITE SHOT RXS

ปรับผิวให้แลดูกระจ่างใสขึ้น****

ด้วยเนื้อสัมผัสแบบเจลที่ให้ความรู้สึกสดชื่น

การค้นพบครั้งใหม่!

ความร้อนทำให้ผิวหมองคล้ำ

ความร้อนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ นอกจากรังสียูวีที่ทำให้เกิด
จุดด่างดำและผิวหมองคล้ำ ซึ่งจะทำให้ผิวมีความไวต่อ
รังสียูวีมากกว่าปกติ โดยจะไปขัดขวางกระบวนการทำงาน
ภายในผิวส่งผลให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานินออกมามากเกินไป

ซึ่ง White Shot RXS ได้คิดค้น และพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุด

ความร้อนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนอกจาก
รังสียูวีที่ทำให้เกิดจุดด่างดำและ
ผิวหมองคล้ำ ซึ่งจะทำให้ผิวมีความไวต่อ
รังสียูวีมากกว่าปกติ โดยจะไปขัดขวาง
กระบวนการทำงานภายในผิวส่งผลให้
มีการสร้างเม็ดสีเมลานินออกมา
มากเกินไป

ซึ่ง White Shot RXS ได้คิดค้น และ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

****ส่วนผสมเพื่อการปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใส : Tranexamic Acid : กระตุ้นให้ฟังก์ชั่น
Alive-clearing ทำงาน : Dipotassium Glycyrrhizinate : ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้น :
Isodonis Japonicus Extract, Crataegus Cuneata Fruit Extract, Extra SC
Complex, m-A Clear Extract, Marjoram Extract, Sophora Root Extract,
YAC Extract และ EG Clearing Extract
****ส่วนผสมเพื่อการปรับสีผิวให้แลดูกระจ่างใส : Tranexamic Acid :
กระตุ้นให้ฟังก์ชั่น Alive-clearing ทำงาน : Dipotassium Glycyrrhizinate :
ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้น : Isodonis Japonicus Extract, Crataegus
Cuneata Fruit Extract, Extra SC Complex, m-A Clear Extract,
Marjoram Extract, Sophora Root Extract, YAC Extract และ
EG Clearing Extract

จุดโฟกัสใหม่!

ผิวมีแนวโ้น้มที่จะคล้ำเสียจากแสงแดด ในช่วงฤดูร้อนง่ายขึ้น
แม้ว่าจะสัมผัสกับรังสียูวีในปริมาณเท่าเดิม!

ผิวมีแนวโ้น้มที่จะคล้ำเสียจากแสงแดด
ในช่วงฤดูร้อนง่ายขึ้น แม้ว่าจะสัมผัส
กับรังสียูวีในปริมาณเท่าเดิม!

WHITE SHOT RXS

เจลครีมเข้มข้น ช่วยปรับผิวให้แลดูกระจ่างใส

พร้อมกู้ผิวคล้ำเสียจากความร้อน

เพื่อให้ผิวที่ดูเรียบเนียน นุ่มนวล แลดูกระจ่างใส

ขนาด 50 กรัม ราคา 4,500 บาท

ดูรีวิว

How to Use

หลังจากล้างทำความสะอาดผิวหน้า ให้เทโลชั่น WHITE SHOT LX ในปริมาณพอเหมาะ
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม.) ลงบนฝ่ามือ และค่อยๆ ลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า

หล้งจากนั้นให้บีบ WHITE SHOT MX ในปริมาณที่พอเหมาะ (ประมาณ 2 ปั๊ม)
ลงบนฝ่ามือ และค่อยๆ ทาให้ทั่วใบหน้า

หลังจากนั้นให้ทาครีม WHITE SHOT RXS พร้อมลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องสำอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
สีผิวตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เครื่องสำอางไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้
พบกับ

POLA WHITE SHOT

ได้ที่เคาน์เตอร์ POLA ทั้ง 13 สาขา

ที่เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัลบางนา,

เซ็นทรัลฟิวเจอร์พาร์ค, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลรามอินทรา, อิเซตัน, เดอะมอลล์บางแค,

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, พารากอน และสยาม ทาคาชิมายะ

Promotion

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกลุ่ม White Shot

รับเพิ่ม! ของสมนาคุณ

ชุดผลิตภัณฑ์ B.A รวมมูลค่ากว่า 1,530 บาท

พิเศษ! สำหรับ Jebanista

เพียงแจ้งว่ามาจาก “Jeban”

รับเพิ่ม! Wrinkle Shot 2 ซอง มูลค่า 100 บาท

ระยะเวลา : วันเริ่มโพส - 30 กันยนยน 2562

*สินค้ามีจำนวนจำกัด
September 4, 2019