Plaiskyy.

Plaiskyy.

Plaiskyy.

ABOUT ME

>

สวัสดีชาวจีบันนะคะ ชื่อ ปายฟ้า อายุ 21 ปีค่าา
NC:40 , oily skin
สนุกกับสิ่งที่เรารักก็พอแล้ว`♪

HIGHLIGHT STORY

ภูมิใจนำเสนอ

HOWTO

`♪ mini How2 : PLUM GLAM makeup l by Plaiskyy.

10 เดือนที่แล้ว
13