ครีมทาใต้ตาขอขอบคุณทางจีบันที่ให้ได้มีโอกาสร่วมทดลงใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะคะ