แคมเปญบริจาคเสื้อผ้ารีไซเคิลยูนิโคล่ UNIQLO 7th Recycling Clothes Donation’


  • Dec 12, 2018
  • 00:00 - 00:00
  • บริเวณชายแดนไทย –พม่า จังหวัดตาก
ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมัครสันติ (Shanti Volunteer Association - SVA) และ คณะกรรมการการศึกษาเพื่อผู้อพยพชาวพม่า (Burmese Migrant Worker's Education Committee - BMWEC) เดินหน้าแคมเปญบริจาคเสื้อผ้ารีไซเคิลยูนิโคล่ ส่งต่อความรักและน้ำใจให้แก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย –พม่า จังหวัดตาก ในโอกาสพิเศษนี้ ทางยูนิโคล่มีความประสงค์รับบริจาคเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงคุณภาพและการใช้งานระดับมาตรฐาน ในกล่องบริจาค ณ หน้าร้าน ยูนิโคล่ ทุกสาขา เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ชุนชนผู้ด้อยโอกาส โดย นางสาวจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและมอบความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้
 
กิจกรรม ‘UNIQLO 7th Recycling Clothes Donation’ มอบเสื้อผ้าจำนวน 7,000 ชิ้น ให้กับนักเรียน 96 คน จากชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมถึงคุณครู 6 ท่าน และ หัวหน้าภาคเรียนในศูนย์อพยพ EmmanuelMigrant Learning Center อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในหมู่บ้านนั้นมี 80 ครอบครัวด้วยกัน โดยครอบครัวส่วนใหญ่อพยพมาทำงานในสาขาเกษตรกรรมและมีรายได้น้อย ยูนิโคล่จึงเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสเพื่อสานต่อโครงการดีๆ ให้แก่สังคม