ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดหรอก แต่จงยืนในที่ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็พอ​ 🖤

aiirmoolipis

aiirmoolipis

ดู Profile