อาการพื้นฐานไม่มีไข้​ อาการทั่วไปไม่มีตัง​ 😆

aiirmoolipis

aiirmoolipis

ดู Profile