ต้นกล้วยอยู่หนใด 😂

10th

Junjaowkha Chainarong

Junjaowkha Chainarong

ดู Profile