" หน้าขาว คอดำ เพราะเราทำแค่ How to ชีวิตจริงใครไม่ทารองพื้นที่คอ เจ้ตีมือนะ!! "

36th

พุงนำนม

พุงนำนม

ดู Profile