กิเลสมีเป็นล้าน..เงินในธนาคารมีสองร้อย งิงิ :P

13th

Violenze_DeZeM

Violenze_DeZeM

ดู Profile