วิ่งในวันฝนตกต้องกันแดดด้วย Bioreกันฝนด้วยหมวกแก๊ป #JebanSportStyle