ที่จะ check คือวิว ส่วนสตรีโลกสวย 2 นางในรูปคือพรอพ

King of Eugenie

King of Eugenie

ดู Profile