ฟรีซอายุไข่ไว้ เพื่อคนที่ใช่มาช้า จะได้ไม่มาเสียใจทีหลัง

smile ivf

smile ivf

ดู Profile

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งหรือการฝากไข่ คือ การที่ผู้หญิงนำเซลล์ไข่ของตนเองในขณะที่ไข่มีคุณภาพดีหรือในขณะที่ยังมีอายุน้อยมาเก็บแช่แข็งไว้ก่อน เมื่อพร้อมมีบุตรก็นำไข่ที่แช่ไว้มาละลาย -โดยเฉลี่ยหลังละลายสามารถนำไข่มาใช้ได้ 80-90%

ซึ่งอายุของผู้หญิง ณ วันที่แช่เข็งไข่เป็นตัวแปรสำคัญในการบอกโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ จากนั้นจึงนำมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และย้ายกลับเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูกต่อไป

-การแช่แข็งไข่ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การแช่แข็งแบบ Vitrification
-อายุที่เหมาะสมต่อการฝากไข่ คือ 25-38 ปี เพราะอายุที่มากกว่านี้ปริมาณและคุณภาพไข่จะลดลง โดยจำนวนไข่ที่แนะนำให้แช่แข็งขึ้นกับอายุของผู้หญิง ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 ใบ (โดยปกติต้องใช้ไข่ประมาณ 10-15ใบ เพื่อจะให้ได้ลูกที่สมบูรณ์ 1 คน)

ตามกฎหมายไทย การฝากไข่ไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรส แต่หากจะนำมาใช้ปฏิสนธิจำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรส
ฝากไข่ตอนนี้มันดียังไง
"ฝากไข่ตอนนี้มันดียังไง"

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย