เรามาท่องเชิงวัฒนธรรมกันเถอะ บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

7th

lookmaiiilm

lookmaiiilm

ดู Profile

           สวัสดีค่ะ ไม่ทันไรเวลาผ่านมาครึ่งปี  ไวเหมือนโกหก (:

        ตอนนี้มีใครที่เริ่มมองหาสถานที่ท่องเที่ยวไว้สำหรับชาร์ตพลังให้กับตัวเอง จากการใช้ชีวิตที่ผ่านมานั้น ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการไปท่องเที่ยวพักผ่อนของทุกคนค่ะ

         จากตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวของโลกของเรานั้น เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก ที่เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ การสัมผัสจากการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวแบบสโลว์และเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาซักพักระยะหนึ่งแล้ว และ จากประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่ได้มีโอกาสไปอยู่ที่นั่นซักพักหนึ่งมา จึงอยากแนะนำ บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไว้เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ทุกคนจะมาท่องเที่ยวและชาร์ตพลังให้กับตัวเองกันค่ะ


บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
"บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร"

              ไว้เป็นหนึ่งของการนำไปประกอบในการตัดสินใจในการท่องเที่ยว และเราไม่ได้มีผลประโยชน์กับทางพื้นที่ แค่อยากนำประสบการณ์ในชีวิตมาแบ่งปัน กับทุกคนค่ะ

               บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 

เป็นหมู่บ้านชนเผ่าผู้ไทย อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2387 ก่อตั้งหมู่บ้านมาได้ราว 170 ปี ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำนา และมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และจักสาน สภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านมีทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม พื้นดินอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำ และมีการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณี มีการแต่งกายที่ยังคงเป็นอัตลักษณ์ (นุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมคราม) 

              บ้านภู มีภูเขาล้อมรอบ

       ทิศเหนือ ติดกับ ภูจ้อก้อ บ้านป่าเมิก

       ทิศใต้ ติดกับ ภูผาขาว สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ทิศตะวันออก ติดกับ ภูผาแดง บ้านนาหนองแคน และบ้านเป้า

       ทิศตะวันตก ติดกับ ภูหินเหล็กไฟ บ้านวังนอง 



              รูปแบบของการท่องเที่ยวที่บ้านภู จะเป็นการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยกัน ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นคือ การท่องเที่ยวที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ได้ในสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้อมกับการชื่นชมเพลิดเพลินกับสถานที่


            รูปแบบการท่องเที่ยวที่บ้านภู

1. ศูนย์ชุมชนต้นแบบ และมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนจำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานลดรายจ่าย ฐานเพิ่มรายได้ ฐานประหยัด ฐานเรียนรู้ ฐานอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฐานเอื้ออารี

2. จัดการท่องเที่ยวโดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งคือทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นผู้บริการร่วมกัน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ กินข้าวพาแลงแกงกะบั้ง และพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์

3. มีกุฏิเก่า คงอนุรักษ์ไว้เพื่อการท่องเที่ยว

4. สถานที่ท่องเที่ยวหรือข่ายใกล้เคียง สามารถนำท่องเที่ยวเชื่อมโยงระยะทางอยู่ใกล้ชุมชนได้แก่ ถ้ำจำปาภูผากูด เจดีย์ชัยมงคล วัดภูถ้ำโสม เจดีย์หลวงปู่เหล้า เขมปัตโต เป็นต้น


           กิจกรรมท่องเที่ยว

- ขบวนการต้อนรับคล้องพวงมาลัยแห่กลองตุ้ม

- ฟังบรรยายสรุป ข้อมูลชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

- ถ้าพักโฮมสเตย์ที่เจ้าบ้านจัดไว้ต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชน

- ทานอาหารพาแลง บายศรีสู่ขวัญ ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน นันทนาการ

- ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนในแหล่งเรียนรู้ 6 ฐาน


          อาหาร เป็นอาหารพื้นเมือง เช่น แกงอ่อมหวายใส่ไก่นา ใส่น้ำข้าวเบือย่านาง,  แจ่วซ้อมผู้ไท กับลวกผักปลอดสารตามฤดูกาล


          การแต่งกาย ที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านภู คือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือ ย้อมครามแถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น นิยมสีน้ำเงิน สีคราม ทั้งแลลปักลาย สาบเสื้อ ชายเสื้อ และกระเป๋าหน้า สวมกางเกงขายาวหรือผ้าโสร่ง พันผ้าขาวม้าที่เอว หรืออาจจะไม่พันก็ได้ ซึ่งการแต่งกายของผู้ชายจะยืดหยุ่นมากกว่าการแต่งกายของผู้หญิง


ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและลานวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นสถานที่แรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยการเล่าถึงประวัติ ความเป็นมาของบ้านภู และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น พูดคุย ร้องเพลง ก่อนจะไปในสถานที่ต่อไป
"ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและลานวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นสถานที่แรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยการเล่าถึงประวัติ ความเป็นมาของบ้านภู และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น พูดคุย ร้องเพลง ก่อนจะไปในสถานที่ต่อไป"
อาหารพื้นเมือง เช่น แกงอ่อมหวายใส่ไก่นา ใส่น้ำข้าวเบือย่านาง,  แจ่วซ้อมผู้ไท กับลวกผักปลอดสารตามฤดูกาล
"อาหารพื้นเมือง เช่น แกงอ่อมหวายใส่ไก่นา ใส่น้ำข้าวเบือย่านาง, แจ่วซ้อมผู้ไท กับลวกผักปลอดสารตามฤดูกาล"
ในรูปเป็นผักที่ในพื้นที่กินตลอดทั้งปี ปลูกข้างบ้าน ด้วยเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนมาเราก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่อทางพื้นถิ่นนั้นชื่อผักว่าอะไร แต่ว่าคล้าย ๆ ผักกาดค่ะ และขนาดของหัวนั้นใหญ่มาก ๆ ที่สำคัญผักที่นี่ปลอดสารพิษนะคะ ปลูกบริเวณข้างบ้านทานกันเองทุกบ้าน
"ในรูปเป็นผักที่ในพื้นที่กินตลอดทั้งปี ปลูกข้างบ้าน ด้วยเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนมาเราก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่อทางพื้นถิ่นนั้นชื่อผักว่าอะไร แต่ว่าคล้าย ๆ ผักกาดค่ะ และขนาดของหัวนั้นใหญ่มาก ๆ ที่สำคัญผักที่นี่ปลอดสารพิษนะคะ ปลูกบริเวณข้างบ้านทานกันเองทุกบ้าน"
วัดศรีนันทาราม ตั้งอยู่ในบ้านภู หมู่ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชกับลานวัฒนธรรม และมีกุฏิเก่าที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรม ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
"วัดศรีนันทาราม ตั้งอยู่ในบ้านภู หมู่ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชกับลานวัฒนธรรม และมีกุฏิเก่าที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรม ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์"
ที่บ้านภูทุกคนค่อนข้างจะอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส และจากที่เราอยู่ที่บ้านภูและพูดคุยกับคุณตา คุณยายที่บ้านภูนั้น การที่ชาวบ้านภูได้พูดคุยและต้อนรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นั้นทำให้ทุกคนไม่เหงา มีกิจกรรมให้ทำ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  นำมาสู่การยิ้มแย้ม เเจ่มใส เพราะทุกคนไม่เหงา
"ที่บ้านภูทุกคนค่อนข้างจะอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส และจากที่เราอยู่ที่บ้านภูและพูดคุยกับคุณตา คุณยายที่บ้านภูนั้น การที่ชาวบ้านภูได้พูดคุยและต้อนรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นั้นทำให้ทุกคนไม่เหงา มีกิจกรรมให้ทำ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ นำมาสู่การยิ้มแย้ม เเจ่มใส เพราะทุกคนไม่เหงา"
บ้านภูนั้นค่อยข้างสะอาด จากพื้นถนนมีการกวาดให้สะอาดตลอด อีกอย่างสำหรับคนที่กลัวสุนัขจะกัดต้องขอบอกว่าที่บ้านภูไม่เลี้ยงสุนัขบริเวณที่อยู่อาศัยค่ะ แต่อาจจะมีเลี้ยงกันบ้างในบริเวณพื้นที่ไร่ นา ของตัวเอง
"บ้านภูนั้นค่อยข้างสะอาด จากพื้นถนนมีการกวาดให้สะอาดตลอด อีกอย่างสำหรับคนที่กลัวสุนัขจะกัดต้องขอบอกว่าที่บ้านภูไม่เลี้ยงสุนัขบริเวณที่อยู่อาศัยค่ะ แต่อาจจะมีเลี้ยงกันบ้างในบริเวณพื้นที่ไร่ นา ของตัวเอง"

               การมาท่องเที่ยวที่บ้านภู

- ส่วนใหญ่เป็นการมาศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

- พิธีการต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญส่วนใหญ่จะจัดขึ้นเมื่อมาศึกษาเรียนรู้แบบหมู่คณะ จะมาพักแบบค้างคืนหรือไม่ก็ตาม

- การท่องเที่ยวที่บ้านภูจะเป็นการท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม พักสมองจากความวุ่นวาย รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฟอกอากาศ หลีกหนีจากมลภาวะได้ดี (ได้รับอากาศบริสุทธิ์นี่ช่วยให้สวยจากภายในนำมาสู่ภายนอกได้เลย)

- เหมือนออกมาอีกโลกหนึ่งเพราะบ้านภูมีภูเขาล้อมรอบ การเดิรทางเข้ามาตอนเเรกเราสัมผัสได้เหมือนกับเราจะไปเที่ยวในภูเขา และเดินทางกลับออกมาก็เหมือนกับ เราเดินทางกลับออกมาจากภูเขา

- อันนี้ขอยกให้เป็นข้อดีสำหรับเราเลย คือ บริเวณบ้านภูนั้น พื้นที่ถนนในหมู่บ้านสะอาดมาก น่าเดิน ไม่มีสุนัข (เพราะเรากลัวจะโดนกัด)

- ไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวที่สะดวก สบายเหมือนในที่อื่น ๆ ให้เราได้เรียนรู้ทำอะไรด้วยตัวเอง อาจจะได้ทบทวนตัวเองไปในตัวกับการมาเที่ยวในครั้งนี้

- ถ้าไม่ได้มาเป็นหมู่คณะที่นี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ ลองติดต่อไปได้เลย " คิดจะพัก ต้องลองทักดู " (:

           

          ป.ล. เนื้อหานี้ไม่มีการอวยแต่อย่างใดนะคะ ทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของเราเองขณะที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงปฏิบัติงานภาคสนามระยะเวลา 7 เดือน พื้นที่ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร    ขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กันนะคะ (:

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย