แต่งตาให้สวยฮ็อทรับลมร้อนด้วย Naked Heat และ NYX Pigments

15 3
ขั้นตอน
  •  ทาสี Ounce ให้ทั่วเปลือกตาเพื่อเป็นสีเบส (No. 1) 
  • จากนั้นลงสี Low Blow ที่เหนือชั้นตา, หางตา และขอบตาล่าง (No. 2) 
  • ช้สี cayenne ลงที่หางตาเพื่อเพิ่มความเข้ม (No. 3) 
  • ใช้สี En Fuego ลงที่รอยพับเปลือกตาบนและชิดเส้นขอบตาล่าง (No. 4) และเกลี่ยเปลือกตาบนด้วยสี Low Blow อีกครั้ง (No. 2)
  • ลง NYX Lid Lingerie สี Rose Pearl บริเวณที่ต่ำลงมาจากรอยพับชั้นตา (No. 5)
  • เพิ่มความวิ๊งและสว่างให้เปลือกตาด้วย NYX Pigments สี Vegas Baby (No. 6) เกลี่ยทุกอย่างด้วยสี Scorched บาง ๆ (No. 7)
  • สุดท้ายใช้สี Ashes เขียนเป็นอายไลน์เนอร์ขอบตาบน-ล่าง (No. 8) ย้ำขอบตาบนด้วยอายไลน์เนอร์สีดำ จากนั้นติดขนตาปลอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย :)


Purimprad Cotama

Purimprad Cotama

FULL PROFILE