ยูนิโคล่สานต่อโครงการ ช่วยน้องผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 6


ยูนิโคล่ จัดกิจกรรม “In-store Shopping Experience” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชน ผู้บกพร่องทางกายและสติปัญญา เพื่อตอกย้ำแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญา “ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น” ที่ร้านยูนิโคล่ สาขา เอ็มควอเทียร์

ด้วยหลักขององค์กรที่เรียกว่า FR Way (Fast Retailing Way) และความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญา ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ยูนิโคล่ จึงมีความพร้อมที่จะให้โอกาสและความช่วยเหลือกับทุกๆ คน รวมถึงน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “In-store Shopping Experience” 

โครงการนี้ได้ความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานยูนิโคล่ที่ร่วมอาสาที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเอ็มควอเทียร์ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าและพัฒนาความสามารถของตัวเองผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นในสังคม เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต พร้อมนำทักษะไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย